Disclaimer

Disclaimer – Vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan 112HM niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. 112HM aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of 112HM. 112HM kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

112HM kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

112HM garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. 112HM behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. 112HM is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Reactiereglement

De redactieleden, webmaster en eigenaar van 112HM.nl, 112HollandsMidden.nl en 112KNRM.nl (hierna 112HM.nl behouden zich het recht om elke reactie te bekijken alvorens deze geplaatst wordt, zo nodig te archiveren en/of verwijderen;

 1. Er wordt verwacht dat geplaatste reacties voldoen aan het volgende:
  – De inhoud van de reactie voldoet aan waarheidsbevinding;
  – Het opgegeven e-mailadres dient echt te zijn;
  – De tekst opgegeven in de reactie niemand beledigt en/of geschoffeerd wordt;
  – Het opgegeven e-mailadres niet van een spam.la e-mailadres of soortgelijke website afkomstig is;
  – Geen spam bevat;
 2. Mocht het e-mailadres na verificatie onjuist blijken of op het oog niet echt lijken, zal de reactie niet geplaatst worden (denk aan jipenjanneke@bekendeprovider.nl);
 3. Discussies worden alleen gevoerd via de e-mail, info@112hm.nl, een discussie starten kan u een verbod tot een reactie geven leiden;
 4. De opgegeven naam dient niet per se uw echte naam te zijn, maar mag geen reclame of schunnige teksten bevatten;
 5. Automatisch wordt de reactiemogelijkheid gesloten zeven dagen nadat het artikel geplaatst is;
 6. Commentaar leveren op enig ander dan 112HM.nl is niet toegestaan;
 7. Bij elke reactie die u plaatst, worden de volgende herkenningsmiddelen vastgelegd:
  – Het IP-adres van de computer;
  – Uw opgegeven naam;
  – Uw opgegeven e-mail
  – Reactie
 8. Hiermee gaat u akkoord zodra u uw reactie plaatst ten behoeve van moderatie;
 9. Indien er met een reactie wetten overtreden worden, zullen alle bovenstaande gegevens aan de autoriteiten doorgegeven worden en de reactiemogelijkheid voor u uitgeschakeld worden;
 10. Als uw reactie geweigerd wordt, kunt u hiervan altijd nog een e-mail ontvangen. Dit alleen indien het juiste e-mailadres is ingevoerd;
 11. In gevallen waarin dit reglement geen uitsluitsel geeft, zal de webmaster en/of eigenaar hierin beslissen in samenspraak met ten minste een redactielid.

Gouda, 1 maart 2015

This regulations are regarding our responses-system. If you would like to receive a copy of this regulations, please send us an email at info@112hm.nl. You will be provided with these translated regulations.

Cookievoorkeuren wijzigen