HAZERSWOUDE-DORP – Vrijdagavond 21 december rond 20.55 uur zijn werkzaamheden uitgevoerd na een toegenomen scheur in de waterbodem langs de Italiëlaan in Hazerswoude-Dorp. De scheur wordt opgevuld om de kade de stabiliseren.

De werkzaamheden vinden plaats aan de veenkade bij Hazerswoude-Dorp. Een bestaande scheur was zichtbaar toegenomen tot een lengte van ongeveer 150 meter. De sloot aan de Voorweg is afgedamd en de dijk bij de Teensloot is gedempt met zand over de hele lengte van de scheur. Hierdoor wordt de druk op de kering verlaagd. Daarnaast wordt een steunberm tegen de kade aangelegd. De brandweer heeft een risicoanalyse uitgevoerd om de gevolgen voor de omgeving te evalueren.

De dijk stond in de wachtrij om een kadeverbetering te ondergaan. De waterkeringen worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Foto’s : Duncan Kraaijer, Rens den Oude

20181221215122.jpg

20181221215123.jpg

20181221215124.jpg

20181221215125.jpg

20181221215126.jpg

20181221215127.jpg

20181221215128.jpg

20181221215129.jpg

20181221215130.jpg

20181221215131.jpg

20181221215132.jpg

Cookievoorkeuren wijzigen