Gouderak, 24 juni 2013

De brandweer van Gouda en de Officier van Dienst Krimpenerwaard werden deze morgen naar de Gouderakse Tiendweg gestuurd voor een losgeraakte hoogspanningskabel. Ter plaatse bleek, vermoedelijk na diefstal, een kabel van een hoogspanningsmast naar beneden te zijn gevallen waarna deze op enkele stallen bij een boerderij terecht kwamen. Er stonden nog enkele paarden onder en rond de kabels maar deze werden in eerste instantie om veiligheidsredenen niet weggehaald.

Direct werden enkele instanties met betrekking op de elektra gealarmeerd. Na anderhalf uur was iedereen ter plaatse en werd de stroom tussen de palen afgesloten. Niemand kwam zonder stroom te zitten omdat dit door andere routes werd overgenomen. Nadat de stroom was afgesloten is iemand van de instantie Tennet in de paal geklommen en heeft het andere eind van de kabel los gezaagd. Toen dit eenmaal gebeurd was, was het een kwestie van de kabel oprollen en afvoeren. Gezien de lengte tussen de palen en de lengte van de kabel die opgeruimd werd, miste er een behoorlijk aantal meters kabel. Om deze reden wordt er van diefstal uitgegaan.

In eerste instantie was voor niemand duidelijk hoe gevaarlijk de kabel was. Toen de experts ter plaatse waren bleek een zogenoemde “nulkabel” welke is bevestigd om eventuele bliksem af te leiden. Dit is de enige kabel zonder stroom en is dus “ongevaarlijk” en te stelen. Wel is de diefstal van zo’n kabel een levensgevaarlijke actie, één verkeerde handeling en het kan dodelijke gevolgen hebben. Doorgaans staat er een voltage van 150.000 op de kabels.

Toen de kabel was opgeruimd kon men retour. De politie zal verder in samenspraak met de verantwoordelijke kijken naar verdere stappen omtrent de diefstal.

Foto’s: Rens de Haan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tijdens het wachten op de verantwoordelijke instanties vermaakte men zich prima op de boerderij:

 

v

Cookievoorkeuren wijzigen